Voordracht WIJdezorg voor het PREZO Gouden Keurmerk

Het auditteam van stichting Perspekt (Keurmerk in de Zorg) heeft besloten om WIJdezorg voor te dragen voor toekenning van het PREZO Gouden keurmerk. *

PREZO staat voor PREstaties in de ZOrg en stelt de cli‘nt werkelijk centraal bij alle activiteiten die de medewerkers van organisatie WIJdezorg ondernemen tijdens de uitvoering van hun zorg- en dienstverlening.

Bestuurder Marja van der Valk:

Binnen een jaar tijd hebben de medewerkers van WIJdezorg een enorme prestatie geleverd. Medio 2011 zijn de medewerkers gestart met het kwaliteitssysteem PREZO. Voor die tijd werkte WIJdezorg volgens het kwaliteitssysteem HKZ (Harmonisatie Kwaliteitswet Zorginstellingen). HKZ was gericht op standaardisering en op transparantie. PREZO richt zich meer op de wensen van de klant en dat past ook beter bij ons dienstverlenend concept Hospitality. Met ingang van 2011 trainen en inspireren we onze medewerkers via workshops en bijeenkomsten. Deze zomer wordt de inspiratieprijs WIJ luisteren toegekend aan dat team van WIJdezorg, dat het meest klantvriendelijke plan bedenkt voor de klanten en betrokkenen van WIJdezorg. Het duurt nog ongeveer 2 maanden totdat WIJdezorg officieel de toekenning van stichting Perspekt ontvangt over de toekenning van het keurmerk.

Voor meer informatie www.perspektkeurmerk.nl