Uitreiking gouden PREZO-keurmerken aan alle zorglocaties van WIJdezorg

Uitreiking gouden PREZO-keurmerken aan alle zorglocaties van WIJdezorg

13 december 2012

PERSBERICHT

Intensieve audits afgelopen jaar hebben uitgewezen dat alle zorglocaties van WIJdezorg in ruime mate voldoen aan de PREZO-kwaliteitseisen van Perspekt (Keurmerk in de zorg). Deze uitstekende beoordeling heeft voor alle zorglocaties van WIJdezorg het gouden PREZO-keurmerk opgeleverd. Dinsdag 11 december heeft bestuurder Marja van der Valk de keurmerken uitgereikt, tezamen met de WIJdezorg Inspiratieprijs ten waarde van € 5.000.

Kwaliteit

PREZO staat voor PREstaties in de ZOrg en richt zich op de prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënten. Uit gesprekken (audits) met managers, medewerkers en bewoners van WIJdezorg is naar voren gekomen dat WIJdezorg haar cliënten op uitstekende wijze voorziet van kwalitatieve, verantwoorde zorg. Het PREZO-keurmerk wordt voor een periode van drie jaar toegekend, waarbij jaarlijks een her-audit plaats vindt ter controle en waarborging van de kwaliteit.

WIJdezorg heeft voor de intramurale zorg in alle acht locaties het gouden keurmerk behaald. De extramurale diensten van WIJdezorg, waaronder de thuiszorg, worden vanuit zeven locaties verzorgd en zijn met zes gouden en een zilveren keurmerk beloond.

WIJdezorg Inspiratieprijs

De dit jaar ingestelde WIJdezorg Inspiratieprijs onderstreept het belang dat WIJdezorg hecht aan de kwaliteit van haar zorg. De Inspiratieprijs stimuleert medewerkers om ideeën aan te dragen ter verbetering van het klantgericht denken. De bedenkers van het winnende idee kregen op 11 december een cheque overhandigd ter waarde van € 5.000. Dit bedrag is bestemd voor de uitvoering van het idee.

dsc_8742.jpg